Artiklar i Publikt och Arbetet inför folkomröstningen i Skottland

http://www.publikt.se/artikel/forsvar-av-valfard-argument-skotsk-sjalvstandighet-47942 http://arbetet.se/2014/08/29/svart-vagval-for-skottarna/