Fängslad kinesisk aktivist frisläppt

by Bengt Rolfer

Amnesty Press: http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25764/wu-guijun-fangslades-i-ett-ar-efter-arbetarprotest/