Nyhetsartiklar om arbetsförmedling i EU

by Bengt Rolfer

Publikt: http://www.publikt.se/artikel/eu-skapar-jattelik-platsbank-17660

Arbeidsliv i Norden: http://arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2015/article.2015-04-12.2190291905