Intervju med Laura Hartman om sjukfrånvaron

by Bengt Rolfer

Arbetsvärlden: http://www.arbetsvarlden.se/laura-hartman-varnar-for-kortsiktighet-i-sjukforsakringen/