”Kunskapen om muslimer är otillräcklig”

forskning.se:  http://www.forskning.se/2015/11/19/kunskapen-om-muslimer-ar-otillracklig/