Häfte om välfärdsteknologi inom demensvården

by Bengt Rolfer

NVC:http://www.nordicwelfare.org/sv/Publications/Inspirationshefter/Valfardsteknik-handlar-inte-om-teknik-utan-om-manniskor—tekniksprang-i-nordisk-demensvard/