Så kan nyanlända kvinnor få jobb

Arbetsvärlden: https://www.arbetsvarlden.se/norden-samarbetar-for-att-oka-kvinnors-deltagande/