Så kan klimatomställningen bli rättivs

Arbetsvärlden: https://www.arbetsvarlden.se/varldsfackets-krav-pa-klimattoppmotet-rattvis-omstallning/