De kämpar för klimatet och jobben

Dagens Arbete: https://da.se/2023/01/klimatombud-ska-radda-jobb-och-miljo-i-storbritannien/