Temanummer om cirkulär ekonomi

by Bengt Rolfer

http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2023/cirkular-ekonomi/article.2023-01-16.1390814724

http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2023/cirkular-ekonomi/article.2023-01-16.1307514895