Uppdragsgivare

Några av mina uppdragsgivare från senare år är:

 • Akademikerförbundet SSR
 • AFA Försäkring
 • Akademikern
 • Arbetet/LO-Tidningen
 • Arbetsliv
 • Arbetsmarknaden/På jobbet
 • Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet
 • Chefstidningen
 • Dagens socialförsäkring
 • Entreprenör
 • Europa-Posten
 • Fackförbundet ST
 • Farmaciförbundet
 • Finansförbundet
 • Forte/FAS
 • Handelsnytt
 • IF Metall
 • Kollega
 • Lag & Avtal
 • LO
 • LO-TCO Biståndsnämnd
 • Nordens fackliga samorganisation
 • Nordens välfärdscenter
 • Nordiska ministerrådet
 • OmVärlden
 • Polistidningen
 • Publikt/ST Press
 • Seko
 • Språktidningen
 • Svensk Chefsförening
 • TCO
 • TCO-tidningen
 • Unionen
 • Uppsala universitet
 • Vetenskapsrådet
 • Vision/SKTF-tidningen
 • Vårdförbundet
 • Vårdfokus