Från risk till frisk – rapport om friska kommuner

by Bengt Rolfer

AFA Försäkring: http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring/Press/#/documents/skrift-fraan-risk-till-frisk-saa-skapas-haelsa-i-kommuner-och-landsting-35215