Facket lockar unga i Belgien. Två artiklar i Arbetet

by Bengt Rolfer

http://arbetet.se/2016/02/05/satsning-pa-ungdomar-bar-frukt/

http://arbetet.se/2016/02/05/varvningssucce-for-belgiskt-fack/