”Otillräcklig höjning av a-kassan”

by Bengt Rolfer

Arbetsvärlden: http://www.arbetsvarlden.se/trots-hojning-av-taket-fa-arbetslosa-far-ut-fullgod-ersattning/