Ökat intresse för klimatpåverkan på jobben

Arbetsvärlden: https://www.arbetsvarlden.se/vi-fortsatter-bygga-for-kallt-klimat-trots-att-vi-vet-battre/