Så påverkar kriget EU:s gröna omställning

by Bengt Rolfer

Arbeidsliv i Norden: http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2022/tema-den-grona-omstallningen/article.2022-03-24.0060320661