Bengt Rolfer

frilansjournalist | 0705-444822 | bengt@rolfer.se

Artikelserie från världsfacket IFS kvinnokonferens i Dakar

TCO: http://www.tco.se/vara-fragor/Globalt/Facket-gor-varlden-battre/Fler-kvinnor-skulle-gora-facken-battre/

Artikel om registerforskning

Nordiska ministerrådet: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/oekat-nordiskt-samarbete-inom-registerforskning-paa-gaang/

Intervju med Ewa Björling och artiklar om gränshinder i Norden

TCO-tidningen: http://www.tcotidningen.se/ewa-bjorling-lovar-att-bekampa-granshindren-i-norden